Tuesday, 13 May 2014

Words of Wisdom by Billal


"Aku tidak layak jadi pemimpin kerana masih perlu di pimpin..tapi aku tidak perlukan pemimpin kerana dia masih perlu di pimpin.."

- Billal     

No comments:

Post a Comment